Kringvergadering notulen

notulen van de KNHS Kring Zuid Oost Drenthe ALV's kunnen opgevraagd worden via zuidoostdrenthekring@gmail.com